Közgyűlési meghívó

Közgyűlési  Meghívó

Tisztelt Tagtársunk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy egyesületünk

2020. március 17-én 17:00 órakor

közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: Az alagi tréningközpontba, a kúriában

(Dunakeszi, Nádori utca 2-4.)

Napirendi pontok:

  • Elnöki beszámoló a 2019-es évről
  • Gazdasági beszámoló a 2019-es évről
  • A Szakmai Tagozat vezetőjének beszámolója
  • Alapszabály módosítás
  • Elnökválasztás
  • Titkárválasztás
  • Elnökségi tagok választása
  • Felügyelő Bizottsági tagok választása
  • Terveink a 2020-as évre
  • Egyebek

A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Budapest, 2020. Február 26.

Nagy István

titkár, elnökségi tag