TÁJÉKOZTATÁS

A TÁJÉKOZTATÁS LEHETŐSÉGE NEM CSAK JOGUNK, DE KÖTELESSÉGÜNK IS. A VALÓS TÉNYEK ISMERETE A LÓVERSENYZÉS VALAMENNYI SZEREPLŐJÉNEK JOGA. E JOGOT AZ A kb. 250 FUTTATÓI SZERZŐDÉS IS BIZTOSÍTJA, AMELYET 2015 ÓTA VÁLTOZATLAN FORMÁBAN ÍR ALÁ MINDEN GALOPP ÉS ÜGETŐ FUTTATÓ ÉS A KINCSEM NEMZETI KFT. EGYSZEMÉLYI FELELŐS VEZETŐJE, TOVÁBBÁ A HIVATALOS VERSENYRENDEZŐI HONLAPON IS MEGTALÁLHATÓ AZ ALÁBBIAK SZERINT:

Vegyes rendelkezések 7. pont:

„Felek tudomásul veszik, hogy a társadalmi szervezetek szakmai és versenyzés egészét érintő bármely kérdésben jogosultak az általuk működtetett elektronikus felületek igénybevételére a minél szélesebb körű tájékoztatás elérése érdekében.”

Tisztelt Futtatók! Tisztelt Sporttársak!

Mint előttetek korábbi tájékoztatásunkból ismert, futtató társaink és a szakma képviselői kérésére 2018. május 20-án kelt levelünkbe a Kincsem Nemzeti Kft. igazgatójához fordultunk az „alagi nyár pálya” futófelületének rossz állapota miatt és tekintettel a tréningben lévő lovaknál egyre gyakoribb lábsérülésekre, kértük a vezetés sürgős beavatkozását.
Megkeresésünkre Pécsi István nevében Hammersberg Elemér telepvezető válaszolt.

Tájékoztatásotok céljából idézünk leveléből:

„Az Önök által most felvetett gondot munkatársaink mar a trénerek es lovasok jelzésével egy időben szinten észleltek es a telepvezetés fele jelentettek, miután rögtön léptünk is a megoldás irányába. A futórétegben felbukkanó első kövek az intenzívebb tavaszi pályahasználat során jelentkeztek, melyek az alépítmény anyagabó1 kerültek a felszínre. Ezek vélhetően az idei tél komolyabb talajfagyásai miatt mozdultak meg, de ezt a nem kívánt mozgást a korábbi pályakarbantartó gép kialakítása is segíthette. Ez a gép időközben cserére került, már másik géppel végezzük a pályakarbantartást, aminek pontosabb állíthatási lehetősége kizárja a káros anyag felhordásának veszélyét. Másrészről nem kizárt, hogy a tavalyi évben a pótlásra felhasznált új pályaanyagot behordó kamionok szállítóterében a korábbi szállításból maradhatott némi kő, ami az ürítések alkalmával belekeveredhetett a szintetikus pálya már előre bekevert homogén anyagába.
A módosított pályakarbantartási technológián kívül az idei évben is megrendelésre került több mint 700 m3 futóréteget alkotó anyag is, ami figyelembe véve a folyamatos tréningeket, csak a Derby-t követő nyári szünetben kerül majd felhordásra.”

A levél arra is kitér, hogy „A pálya taposórétegének folyamatos pótlása természetes szükséglet, hiszen a szél, de maga a karbantartás is rétegcsökkenést, eróziót eredményez.”

A válasz olvastán örömünk nem lehet teljes.

Ha a kincsem Nemzeti Kft. vezetése előtt ismert volt, hogy a szélnek és a karbantartási technológiának köszönhetően a rétegvesztés folyamatosan jelentkezik, akkor szerencsésebb lett volna már a szezon előtt – és nem a nyári szünetben – gondoskodni a futó réteg pótlásáról.

A nyári szünetben történő pótlásra a helyzet ugyancsak megérett, de ezzel a vitathatatlan késedelemmel sikerült „elérni”, hogy gondos futtatók és trénerek számára a pálya csak az év második felére lesz maradéktalanul használható, miközben a tulajdonosok szerződésszerűen, havi rendszerességgel egész évben fizetik az ún. “Tréning és bokszbérleti díj”-at, amelyben benne foglaltatik a nyári tréning pálya használata is. Különös tekintettel arra, hogy folyamatos a gyephasználat tilalma, a „téli pálya” karbantartása pedig szemmel látható kívánnivalókat hagy maga után.
Sajnálatos, hogy a kivitelezés átadás-átvételekor vélelmezhetően nem került meghatározásra a szükséges karbantartó gép típusa és minősége
Jelen állapot szerint 700m3 futóréteg érkezik, ami átszámítva durván 7,5 cm vastagságú felület egyenletes felhordására lehet elegendő. Csak remélni tudjuk, hogy a „pályaanyagot behordó kamionok szállítóterében” most nem lesz „némi maradék kő”.

De lóversenyről lévén szó álljon itt azon 3 éves kancáknak és méneknek, futtatóknak és trénereknek a névsora, valamint a felkészülési hely szerinti tréningtelepek, akik az utolsó kör előtt – indulóadás – még esélyesek lehetnek a számukra, a „hallhatatlanságot” is biztosító „kékszalag” elnyerésére:

Botaniste, 3 éves pej mén, futtató: Kolozsi Ranch, tréner Jozef Rosival Dunakeszi-Alag,

Contesse, 3 éves pej kanca, futtató: 3 P istálló, tréner Kovács Sándor Dunakeszi-Alag,

Csalán, 3 éves pej mén, futtató: Telivér Farm istálló tréner Kovács Sándor Dunakeszi-Alag

Esti Fény, 3 éves pej mén, futtató: Dióspuszta II. istálló, tréner Zala Csaba Kakucs

Klondike Fever, 3 éves pej mén, futtató: Tesic istálló, tréner Maronka Gábor Felsőpakony

Köln, 3 éves pej kanca, futtató Ungaro Racing, tréner Frézer Róbert Dunakeszi-Alag

La Lianga, 3 éves pej kanca, futtató: Rádi istálló, tréner Ifj.Kozma István Dunakeszi-Alag

Medyna, 3 éves sötétpej kanca, futtató: Álmodó istálló, tréner Maronka Gábor Felsőpakony

Mentalist, 3 éves pej mén, futtató: Sontyc Racing, tréner Ribárszki Sándor Dunakeszi-Alag

Muizenberg Rock, 3 éves pej mén, futtató Szenttamási istálló, tréner Szuna Szabolcs Törökszentmiklós

Nirwana, 3 éves pej kanca, futtató Ribimirasára istálló, tréner Ribárszki Sándor Dunakeszi-Alag

Oxford Thespian, 3 éves pej mén, futtató Szenttamási istálló, tréner Szuna Szabolcs Törökszentmiklós

Rolex Boy, 3 éves pej mén, futtató Kóczián Kármen úrhölgy, tréner Sztojka Rudolf Dunakeszi-Alag

Rose Fire, 3 éves sárga kanca, futtató Rácz Attila úr, tréner Rácz Attila Dunakeszi-Alag

Royal Silver Moon, 3 éve szürke mén, futtató Dr.ELF Kft. tréner Pető Sándor Dunakeszi-Alag

Smiling, 3 éves sárga mén, futtató Esztergomi istálló, tréner Ribárszki Sándor Dunakeszi-Alag

Thai Night, 3 éves szürke kanca, futtató Sára istálló, tréner Frézer Róbert Dunakeszi-Alag

Unfug, 3 éves sötétpej mén, futtató Intergaj istálló, tréner Maronka Gábor Felsőpakony

Wildvogel, 3 éves sötétpej mén, futtató Horse Racing and Medical istálló, tréner Soltész András – Dunakeszi-Alag

Mint ismert a fenti 19 még állva maradt lóból csak 16 futhat 2018.július 1-én a 96. Magyar Derby -ben.

Reméljük felkészítésük és felkészülésük – a nehézségek ellenére – már zavartalan lesz és Nekik is köszönhetően igazán izgalmas és élvezetes versenynapot láthatunk július első napján.