A MAFE Elnökségének kérése

A MAFE Elnökségének kérése

az Egyesület tagjaihoz és pártoló-tagjaihoz, az idomárokhoz, a lovasokhoz

és minden lóversenykedvelőhöz

 

Tisztelt Hölgyek és Urak!

A Földművelésügyi miniszter által újonnan létrehozott Kódex Bizottság 2018. elején megalkotta a Galopp Versenyló Teljesítményvizsgálati Szabályzatot, melynek alapján az elmúlt év júniusában a Földművelésügyi miniszter által kinevezett Lóversenyzést Felügyelő Bizottság a szezonkezdet előtt kiadta a 2018. évi Galopp Versenyszabályzatot (GVSz).

A GVSz a szakmai javaslatokat és tulajdonosi érdekeket is figyelembe véve számos ponton – álláspontunk szerint – kedvező irányban változott. Többek között a mérvadó európai gyakorlathoz közelítette az ostorhasználatot, napirenden tartja a kötelező kvalifikáció eltörlését és elérhető közelségbe hozta a versenyek tisztaságának fokozott felügyeletét.

Ezzel párhuzamosan határozott követelmény és elvárás a lóversenyzés minden szereplőjétől a jobbító irányba mutató szabályok következetes betartása és betartatása is.

Ehhez immáron olyan megújult technika áll a Versenyintézőség (VI.) és a fellebbezéseket elbíráló LFB rendelkezésére, amely perdöntő módon segíti a szabálytalanságok (mint pl. a túlzó mértékű vagy kíméletlen ostorhasználat, szorítás, keresztezés, egyenes irány be nem tartása) következetes megítélését.

A MAFE kérésére az április 29-ei versenynapon az LFB lehetővé tette a technikai feltételek megtekintését és megismerését. A bemutatón a MAFE-t képviselő személyek (Bodorics István alelnök, Kovács Sándor szakmai tagozatvezető és Stanislav Georgiev lovas) meggyőződhettek arról, hogy a lovas szabálytalanságok pontosan megítélhetők a négy kamerával magas minőségben készített, nagyfelbontású és nagyméretű képernyőn lassítható / megállítható / kikockázható felvételek alapján.

Nem véletlen, hogy a VI. marasztaló határozatait megfellebbező lovasok többsége vita nélkül ismeri el az elkövetés tényét.

Az Elnökség felhívja minden érintett szíves figyelmét arra, hogy a Versenyszervező hivatalos honlapján a napi eredményközlés időpontjától már megtekinthető videofelvételek csak információs, tájékoztató jellegűek a versenyek lefutásáról, nem alkalmasak a pályán történő események megítélésére. Az Elnökség kénytelen megállapítani, hogy ezen felvételek alapján szinte azonnal nagy nyilvánosságra hozott – esetenként indulatos –  vélemények utólag rendszeres gyakorisággal alaptalannak és igaztalannak minősülnek, ezért az érintettek számára különösen bántóak.

Az Elnökség ennek a káros gyakorlatnak a visszaszoríthatósága érdekében tolmácsolja és megszívlelendőnek javasolja az LFB azon kérését, hogy a lóversenyt szeretők, annak helyzetéért aggódók és jobbításáért tenni akarók tartózkodjanak az alaptalan véleményalkotásoktól és ilyenek nyilvánosságra hozatalától, különösen akkor, amikor minden érintettnek lehetősége van a V.I. ítélte után, az LFB-hez fordulni fellebbezés formájában és kérni a felvételek megtekintését

A kinevezett és választott tisztségviselők készek mindent megtenni annak érdekében, hogy vitásnak vélt esetekben minden érintett meggyőződhessen a szabálytalanságok alapos, következetes és pártatlan kivizsgálásáról. Ennek érdekében az elnökség és a szakmai tagozat egybehangzó egyetértése mellett létrehozzuk a „szakmai szaktanácsadási szolgálatot” egyesületünk tagsága és pártoló tagsága részére. Ezen új rendszer bevezetése érdekében egyeztető megbeszélést kezdeményezünk Lóversenyzést Felügyelő Bizottsággal.

 

Köszönettel:

 

a MAFE Elnöksége és Szakmai Tagozata