Szabályzatok módosítása – 2018.

A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete kezdeményezte a Kódex Bizottság összehívását, amely testület kizárólagosan jogosult valamennyi versenyszabályzat (GVSz, ÁSz, Dopping szabályzat, Büntetési táblázat) megalkotásáért, módosításáért és karbantartásáért.
Egyesületünk (Magyarországi Angol Telivér Futtatók Egyesülete) Elnöksége az idő rövidsége ellenére is szükségesnek tartja, hogy az érdekeltek javaslatainak figyelembevételével elkészítse a szabályzatokat érintő javaslatait annak érdekében, hogy az időben eljusson a szabályzatalkotó testülethez.
Annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb kör véleménye „meghallgatásra”, egyeztetésre kerülhessen, közvetlen megkeresésben kértük a tagságot, hogy javaslatait, véleményeit augusztus 31-ig juttassa el az elnökséghez.
Ezen kívül a szakmai csoportok felé is megkereséssel éltünk egy hasonló tartalmú felhívással.
Néhány napon belül egyesületünk Szakmai Tagozata is megtartja összegző ülését, amelynek eredményeként szakmailag is alátámasztott véleményekkel megerősítve készülhet az Elnökség egységes szerkezetbe foglalt írásos javaslata, amelyet 2017.szeptember 20-ig juttatunk el a Kódex Bizottsághoz.

Tekintettel arra, hogy az Elnökség a javaslatát szeptember 12-ét követően véglegesíti, kérjük mindazokat, akik még nem reagáltak esetleg, de fontosnak tartják véleményüket, vagy akik javaslatukat/javaslataikat követően tennének még – a honi lóversenyünk számára hasznos jobbító szándékú – javaslatokat, úgy azt a következő egy hét során e-mailben, vagy akár közvetlen telefonhívás útján továbbra is megtehetik!