Megalakult a Szakmai Tagozat

Egy régóta halogatott elképzelésünket pótoltuk akkor, amikor 2017.május 14-én a korábbi közgyűlés határozata alapján – a január 1-e óta érvényben lévő Gt. –nek megfelelően – alapszabályzatban foglaltak szerint is megalakult és működik a Magyarországi Angol Telivér Futtatók Egyesületének a „Szakmai Tagozata”.
A tagozatnak minden olyan idomár és lovas a tagja lehet, aki jelenleg rendelkezik engedéllyel, vagy a múltban rendelkezett, ezen kívül rendes vagy pártolói tagja az egyesületnek.
Jelenleg hét fő alkotja a „Szakmai Tagozatot”:
Deák György
Elbert József
Fodor Ákos
Harakály István
Kovács Sándor
Szuna Szabolcs
Zala Csaba
A tagozat vezetőjének a tagok Kovács Sándort választották meg.
/Helyes irányt választhattunk, mert tájékoztatónk megjelenését megelőzően is már több – nem kevés szakmai tapasztalattal rendelkező – szakember érdeklődött a tagság feltételéről és a tagozat működéséről. Bízunk benne, hogy nem is olyan távoli jövőben, már ők is erősíteni fogják a szakmai munkát./
A tagozatnak nem titkolt célja, hogy véleményeivel, javaslataival támogassa a magyar lóverseny „régi fényének” visszanyerését, segítse a Versenyszervező és a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság ez irányú munkáját is.
Alap célkitűzésük, hogy hatékony tevékenységükkel segítsék az egyesület munkáját és a jelenleg kétségkívül meglévő, többoldalú érdekellentéteket, ésszerű kompromisszumokkal kiküszöböljék a futtatók, futtatni szándékozók és a szakma szereplői között.
Döntés született egy szakmailag is alátámasztott GVSZ és ÁSZ módosító „javaslat csomag” kidolgozásáról is, amellyel szeretnének elkészülni szeptember hónapra, hogy elegendő idő álljon rendelkezésére a több szinten történő egyeztetésére. Az ily módon véglegesített anyagot kívánja továbbítani a MALOSZ, a Versenyszervező és nem utolsó sorban a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság felé.
Nagy fába vágták a fejszéjüket az kétségtelen, de úgy gondoljuk, hogy megfelelő támogatással és támogatottsággal ez nem reménytelen.
Ezúton is sok sikert és erőt kívánunk a tagozat tagjainak munkájukhoz és céljuk eléréséhez és ismerve a jelen helyzetet, ezt hatványozottan a tagozat vezetőjének.

/ Nagy István /