Elnökségi ülés 2016. október 2.

Egyesületünk október 2-án – a talán szimbolikusnak nevezhetően a MAFE-Tattersalls díj előtt -elnökségi ülést tartott.
Az ülésen meghívottként részt vett Ábrahám László, a Felügyelő Bizottság elnöke is.
Első napirendi pontunk a GVSz módosító javaslataink kidolgozására kijelölt személyek kiválasztása volt. Az Elnökség Szuna Szabolcsot és Nagy Istvánt jelölte ki a feladat végrehajtására. Ezzel kapcsolatban az Elnökség kijelölte a főbb pontokat is, amelyek a következők:
– a Turftámogatási díj bevezetése
– az ostorhasználati szabály enyhítése
– a kvalifikáció eltörlése
A második napirendi pont témája egy közös galopp-érdekképviselet megalakításával kapcsolatos helyzetértékelés volt. Az új elnökség májusi megválasztását követően egyeztetéseket kezdett a társszervezetekkel.
Egyesületünk elkötelezett és minden erejével azon lesz, hogy az érdekképviselet létre jöjjön.
Harmadik napirendi pontként dopping kérdésekkel foglalkoztunk. Elhatároztuk, hogy egyeztetéseket kezdeményezünk a Versenyszervezővel és az LFB-vel egy jobb és hatékonyabb rendszer kidolgozására, valamint az ehhez tartozó büntetési tételek pontosítására.
Bár közvetlenül nem ehhez a témához kapcsolódott, de felvetődött, hogy a büntetési kódexet is át kellene dolgozni.
Negyedik napirendi pontunk a versenykiírás és versenyfeltételek módosításával foglalkozott. Nem sikerült mindenben egyetértenünk, ezért ezzel a témával a legközelebbi ülésünkön is foglalkozunk.
Ötödik napirendi pontunkban arról döntöttünk, hogy el kell érnünk a Versenyszervezőnél a versenydíjak jelentősebb emelését.
Hatodik „Egyebek” napirendi pontunkban döntöttünk egyesületi naptár elkészítéséről, amelyhez Berta Zsanett segítségét vesszük igénybe. Döntöttünk arról is, hogy a Tattersalls-szal folytatott eddigi gyümölcsöző kapcsolatunkat megpróbáljuk kibővíteni, amire jó alkalom lesz az október 24-én kezdődő newmarketi HIT árverés, amelyen a jelenlegi állás szerint legalább három elnökségi tagunk (Deák György elnök, Bodorics István alelnök és Nagy István titkár) is részt vesz.
Az elnökségi ülést követő kötetlen beszélgetés során a legfőbb téma a lóállomány csökkenése volt. Erre a problémára – természetesen a Versenyszervezővel együtt – ki kell dolgozni egy munkatervet, mert sem a Versenyszervező, sem mi (futtatók) nem tudunk hatékonyan dolgozni egymás nélkül.

/ Nagy István /