Öt éves a Magyarországi Angol Telivér Futtatók Egyesülete

2010. februárjában 16 lelkes telivér futtató eldöntötte, hogy létrehoznak egy olyan szakmai egyesületet, amely ténylegesen kiáll a futtatók érdekei mellett és a mindenkori versenyszervezővel együtt mindent megtesz azért, hogy szeretett sportjuk az akkori holtpontról elinduljon újra a felemelkedés útján. Erre akkor elsősorban azért volt szükség, mert a Lovaregylet akkori vezetése nem igazán tekintette céljának a futtatók érdekeinek a képviseletét sem.
A kezdő lépések elég nehézkesek voltak. Ennek első jele volt, hogy meg kellett ismételni az alakuló gyűlést, ami „második nekifutásra” már tökéletesen sikerült. Az illetékes bíróság 2010. április 20-i hatállyal jegyezte be egyesületünket Losonczy Gábor elnök vezetése mellett.

cimer
Az ilyenkor szokásos bemutatkozó látogatás után azonnal megkezdtük a munkát és az egyeztetéseket az akkor még Nemzeti Lóverseny Kft-vel. Természetesen – vagy lehet, hogy mégsem ez lenne a természetes? – nagyon nehezen ment már az is, hogy elismerjenek és egyenlő tárgyaló partnernek tekintsenek minket. Az akkori elnökség valamennyi tagja – név szerint: Losonczy Gábor, Dénes Péter, Mikóczy Zoltán, Siklósi Tamás, Nagy István – minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy beindulhasson a tényleges és aktív egyesületi munka.
Az első évet nevezhetjük tanuló évnek is, így csak apró sikereket tudtunk elkönyvelni, igaz javarészt azokat is már inkább az új vezetés alatt. Igaz közben egyre gyarapodott egyesületünk tagsága és a versenyben futó lovak 69%-át birtokló tulajdonosok, futtatók alkották az egyesületünk tagságát.
Év végén robbant a bomba! Losonczy Gábor elnök egyéb elfoglaltságaira hivatkozva lemondott az elnöki megbízatásáról és ki is lépett az egyesületből. Ezért a rendkívüli közgyűlésen új elnökséget és elnököt kellett választani. A választás eredményeként alakult ki az a „csapat”, amely négy éven keresztül végezte munkáját nem egyszer reménytelennek tűnő helyzetekben is és elérte, hogy a Kincsem Nemzeti Kft. végre elismerje olyan egyedüli szervezetként, amely jogosult a futtatók érdekeinek képviseletére.
Ők alkották ekkor az elnökséget:
Deák György elnök
Pálfi Gábor alelnök
Mikóczy Zoltán elnökségi tag
Orbay Gábor elnökségi tag
Nagy István titkár
Az új elnökség nagy lendülettel fogott a munkához. Már januárban megkezdődtek a versenyszervezővel az egyeztetések. Ekkor már apróbb sikereket is elértünk. Úgy a hendikepperekkel, mint a versenytitkárral folytatott egyeztetéseink alkalmával. Kezdett kialakulni egy konstruktív, együttműködésen alapuló kapcsolat is a Kincsem Nemzeti Kft. vezetésével.
Eközben azért arra is figyeltünk, hogy minél több futtatót vonjunk be az egyesületi életbe, és hogy a társegyesületekkel is minél jobb kapcsolatot alakítsunk ki. Utóbbinak első látványos jele volt, hogy a következő évre már a tenyésztőkkel közösen terjesztettük a versenyszervező elé a GVSZ módosítási és a versenykiírási javaslatainkat, melyek esetében sikerként könyvelhettük el, hogy kisebb, nagyobb változtatásokkal, ugyan de elfogadták javaslatainkat a Versenyszervező képviselői. A közös munka sikerein felbuzdulva Dr. Ecsedi Ferenc és Pálfi Gábor urak hatékony és nem kevésbé sikeres munkájának köszönhetően 16 év után újra napirendre került egy olyan a lóversenyzés teljes vertikumát átfogó szakmai, társadalmi szervezet létrehozása, amelyben aktív szerepet vállalhatna úgy a galopp, mint az ügető szakág futtatói, tenyésztői és szakmai képviselete. A több mint egy éves előkészítő munka után egyesületünk alapító tagja lett a 2014 májusában bejegyzett Magyar Lóverseny Szövetségnek.
De nem csak a szövetségalapítással és a versenyszervezővel történő tárgyalásokban merült ki a munkánk. A 2013-as galopp kapunyitóra beindítottuk a loversenyzes.hu honlapunkat, ahol mindig az aktualitásokról olvashatnak a lóverseny szerelmesei. Az első pillanatoktól kezdve sikeres oldal adta az új ötletet, hogy általa támogatókra tegyünk szert. Az első igazi sikernek a Tatteralls támogatása volt, akik nem csak a honlapunkon végzett munkánkat értékelték, de sikeresen kialakítottunk egy személyes kapcsolatot is, amelynek kézzelfogható eredményeként, komoly értékű különdíjat /voucher-t/ ajánlottak fel a Magyar St. Leger napján megrendezésre kerülő MAFE-Tattersalls díj győztesének. Az első közös sikeren felbuzdulva megegyezés született, melynek értelmében 2017. év végéig versenyszezononként két futamot kiemelt támogatásban részesítenek. Így a 2015. évtől kezdődően a MAFE-TATTERSALLS DÍJ nyerője mellett jelentős támogatásban részesítik a TATTERSALLS-OVERDOSE DÍJ győztesének futtatóját is.
A 2014-es esztendő azonban ezzel még közel sem ért véget számunkra, mert a Versenyszervezővel a 2015.évre vonatkozó egyeztető tárgyalások megkezdését követően váratlanul „régi-új” vezetőt kapott a Kincsem Nemzeti Kft. Pécsi István úr személyében, aki kinevezését megelőzően már másfél évtizede dolgozott különböző beosztásokban, a magyar lóversenyben. Nagy bizalommal vártuk érkezését és ténykedését. Talán pont a hosszú lóversenyes múltja és határozott egyéni elképzelései miatt kicsit nehézkesebben ment vele az egyeztetés. De bízunk benne, hogy a közös cél, a Magyar Lóversenyzés újbóli fellendítése átbillent mindenkit a kezdeti nehézségeken.
A személyi változásoknak köszönhetően viszonylag későn kezdődtek csak meg az egyeztetések a Versenyszervezővel annak ellenére, hogy a MALOSZ már 2014. december elején eljuttatta az LFB-nek a GVSZ és ÁSZ módosítási javaslatait. Az elhúzódó tárgyalások ellenére – vagy éppen ezért – viszonylag gyorsan sikerült konszenzuson alapuló javaslatokat elfogadni a galopp szezon megkezdése előtt. Ennek eredményeként megújult tartalmában a Futtatói Szerződés, amely még nem tökéletes, de már több elemében hasonlít egy együttműködési megállapodásra és nem csak „diktátum”. Továbbá a GVSZ és az ÁSZ is megjelenített olyan új, vagy újbóli elemeket, amelyek a futtatók érdekeit védik.
Valamennyien kíváncsian várjuk az ostorhasználattal és az un kvalifikációval kapcsolatos a „nézők és fogadók érdekében, a forgalom fellendítése okán” elfogadni kért Versenyszervezői javaslat konkrét eredményeit is.
A tárgyalások elhúzódása miatt is tartotta egyesületünk a megszokott februári időpont helyett csak március 26-án a tisztújító közgyűlését. A késlekedés nem volt hiába való. A megjelent tagság értékelése alapján az eddigi legszínvonalasabb és legkonstruktívabb közgyűlésünkön félig-meddig új elnökséget is választott a tagság. Az a tagság, amely 2015-ben már a tréninglistán szereplő lovak 73%-ának futtatóit tömöríti.
A választások eredményeképpen az elnök és a titkár személyében nem történt változás, így az elnök Deák György és a titkár Nagy István lett. Az elnökség további tagjai: Hitka Péter, Mikóczy Zoltán és Siklósi Tamás. Az elnökség első ülésén választja meg az alelnök személyét.
Bízzunk benne, hogy az új elnökség is ugyanolyan elánnal és sikerrel fog tudni dolgozni, mint az előző.
Jubileumi napunk alkalmából az elnökség nevében kívánok további sikereket egyesületünk valamennyi tagjának, a futtatóknak, a lóversenyzés valamennyi szereplőjének és nem utolsó sorban a Magyar Lóversenyt szerető embereknek!
Remélem újabb öt év múlva is lesz miről írnunk!

/ Nagy István /