A hendikeppelésről

 

A teljesítmény megállapítása

 

A galopp versenylovak képességének megállapítását és összehasonlítását hendikeppelésnek nevezzük. A telivér lovak versenyeztetése során igen korán rájöttek, hogy a lefutási idő és a lovak képessége nem mutat megbízható összefüggést. A szakemberek ezért kidolgoztak egy olyan viszonyrendszert, ami a lehető legnagyobb pontossággal képes leírni egy-egy futamban indult lovak teljesítményét, ezáltal összehasonlíthatóvá téve a különböző pályán, különböző távokon futó versenylovakat.

 

Arra is hamar rájöttek a lóversenyzés hőskorának képviselői, hogy két ló között korábban tapasztalt teljesítmény különbséget a jobb képességű versenylóra helyezett többlet teherrel (súllyal) ki lehet egyenlíteni. Ez az alapösszefüggés pedig nem más, mint 1kg = 1 lóhossz.

 

Hogyan is kell ezt értelmezni? Tegyük fel, hogy két egyidős telivér egy megadott távon, azonos teherrel fut egy jól átlovagolt versenyt, amelynek végén „A” telivér 5 hosszal megelőzi „B” telivért. Annak érdekében, hogy legközelebb azonos eséllyel állhassanak starthoz, elég annyit tenni, hogy „A” telivérre 5 kilogrammal több súly helyezünk a nyeregbe, és máris megjósolhatatlan a végeredmény. Legalábbis a papírforma szerint.

 

A hendikep verseny

Az előbbiek alapján már könnyen kitalálható, hogy mi is a hendikep verseny. A hendikep futamba nevezett különböző képességű versenylovakat, a hendikeppeléssel megbízott szakemberek (hendikepperek) rangsorolják és megállapítják a versenyben vitt terhüket. Ezt a terhet „kirótt tehernek” is hívják, mivel ebben a futamban ennyit köteles vinni a benevezett versenyló. Se többet, se kevesebbet. Előfordulhat, hogy maga a zsoké többet nyom, a mérlegen, mint a kirótt teher, ebben az esetben túlsúlyról beszélünk, melynek maximálisan engedélyezett mértéke 2 kg. A hendikep futamokba nevezett versenylovak kiszámított terheit a nevezéseket követően közzéteszik, ez a „teherközlés”. A teherközlés alapján végül a ló idomárja dönt arról, hogy indítja-e lovát, avagy mégsem.

 

Esélykiegyenlítés

Összefoglalásként elmondható, hogy a hendikep futamoknak több célja is van, de ezek közül legfontosabb az esélykiegyenlítés. Ezáltal a gyengébb képességű versenylovak is előbb-utóbb esélyhez jutnak, így a futtató számára tudható, hogy ha kedvence nem is képes megnyerni a Derby-t – ami meglehetősen ritkán köszönt be egy tulajdonos életébe – de lova nem marad győzelmek nélkül pályafutása során.

A másik szempont a versenyek változatosságát és izgalmát érinti, szoros összefüggésben a fogadásokkal. Nyilvánvaló, hogy ha nem lennének hendikep futamok, a galopp versenyek hamarosan unalomba fulladnának, hiszen szinte minden versenyt ugyanazok a kiváló képességű lovak nyernének, akik távjuk, korcsoportjuk legjobbjai. Ez nem csak a sportág iránti érdeklődést, de a fogadásokat is alaposan visszavetné.

 

Korteher versenyek

Sok laikus számára megdöbbentő tény, hogy a jobb lovakat a hendikep futamokban többlet teherrel „büntetik”. Ennek okát a fentiekben vázoltuk, de van még egy jó hír számukra: az igazán rangos versenyek nem hendikep futamok, hanem ún. „korteher versenyek”. Ezekben a futamokban igazán érvényesül a lovak tudása, gyorsasága és távbírása, hiszen itt pont az a legfőbb cél, hogy a jövőbeni tenyésztés szempontjából hasznos egyedek kerüljenek kiválasztásra, és azonos feltételek mellett legyenek megméretve!

Ezért is hívják ezeket a futamokat tenyészversenyeknek. Legismertebb hazai klasszikus tenyészversenyeink: Magyar Derby, Nemzeti Díj, Alagi Díj, Magyar Kancadíj és a Magyar St. Leger. Ebben a futamokban kizárólag hároméves mének és kancák indulhatnak, egyforma teherrel. A kancák viszont kapnak 1.5 kg ún. „nemi engedményt”, amikor a ménekkel találkoznak.

 

A kortehertáblázat

Nem lehet kihagyni egy hendikeppelésről szóló értekezést a galopp versenyzés alapkövének számító „kortehertáblázat” említése nélkül. A Magyar Galoppverseny Szabályzat a következő meghatározást tartalmazza:

 

„A korteher, a különböző korú lovak eltérő fejlettségéből adódó képesség különbséget

hivatott kiegyenlíteni. A képesség különbségének rendszerét a

kortehertáblázat tartalmazza, amely meghatározza az egész versenyévadra havonként,

versenytávonként az évjáratok közötti teherkülönbözetet”

 

A két, három, négy és idősebb korú lovak között, pusztán a biológiai fejlettség okán, létezik egy átlagos képesség különbözet, amelyet szintén súlyokkal ki lehet (és ki is kell) egyenlíteni, amikor többféle korú ló indul egy futamban. A mai időkben is használatos táblázatot John Henry Rous admirális szerkesztette az 1800-as évek közepén, amely lényegét tekintve azóta is változatlanul érvényben van. Az idősebb lovak által vitt többlet teher a táv növekedésével növekszik, míg a hónapok múlásával csökkenést mutat. Például egy 1600 méteres futamban, májusban a négyévesek és idősebbek 6,5 kilóval visznek többet, mint a háromévesek. (lásd. Battyány-Hunyady Díj) Ugyanezen a távon szeptemberben már csak 3 kg ez a korteher különbözet. (pl: Imperiál Díj)

 

A korteher különbözetet természetesen figyelembe kell venni a hendikep futamok feldolgozása során is, megfelelően korrigálva a kirótt terheket.

 

Generálhendikep

Minden versenyévad végeztével a Hendikepper Bizottság összeállítja az abban az évben futott lovak hivatalos osztályozását, vagyis a Generálhendikep skálát. Ez egyfajta év végi ranglista, amely három korcsoportban (kétéves, hároméves, négy és idősebb) csökkenő sorrendben rangsorolja a versenylovakat a szezon során mutatott verseny eredményeik alapján. Az osztályozás mértékegysége a kilogramm.

Az év végi generálskála az alapja a következő évi hendikep beállítási számoknak. Egy példán keresztül: ha „A” versenyló generálszáma 70 és „B” versenyló generálszáma 65 volt, akkor a következő év elején egy hendikep futamba nevezve őket, „A” 5 kg-val fog többet vinni a nyeregben. (Feltéve, hogy nincs köztük korteher különbözet.)

 

Hendikep beállítási szám

Amíg Generálhendikep számot évente egyszer kap minden ló, addig az ún. hendikep beállítási szám futásról futásra változhat. Mit is jelent ez pontosan? Ha egy ló győz, vagy második helyezett lesz egy hendikepben, akkor a hendikep beállítási száma megemelkedik, annak érdekében, hogy legközelebb mások is esélyhez jussanak. Viszont ha negyedik vagy még hátrább végez, akkor a hendikepperek „engednek neki”, tehát csökkentik a hendikep beállítási számát. A növelés és csökkentés mértékének megállapításánál fontos szempont a futott forma nagysága, és a versenyben látott körülmények mérlegelése, tehát nem egy gépies műveletről van szó.

A lovak hendikep beállítási száma a korteher versenyben elért eredmények után is változhat, de ennek mértéke kizárólag a futamban mutatott teljesítmény és a korábban kialakult képességszám függvénye.

 

A futott forma

Egy ló futott formája, az a kilogrammban kifejezett viszonyszám, ami megmutatja a ló egy adott futamban elért teljesítményét. A futott forma nem tévesztendő össze a hendikep beállítási számmal, s főleg nem a generálhendikep számmal. A formaszámítás sajátossága, hogy nem egy egzakt műveletről van szó, aminek csak egyféle megoldása lehet, hanem az eredmény függ a futamot számszerűen feldolgozó személy szubjektivitásától is. Maga a formaszámítás alapvetően matematikailag kötött elemeket tartalmaz, hiszen a vitt teher, a célban mért távolságok (bírói ítélet) és a korteher, a különböző engedmények és túlsúlyok számbavétele pontosan leírható számokkal, azonban a viszonyítási alap, az ún. „megállás”, tehát, hogy mely ló vagy lovak által nyújtott teljesítményhez mérjük a többiekét, nos ez adja a szubjektivitást.

Ezekből következik, hogy a versenylovak formaszámítását bárki elvégezheti, aki rendelkezik a megfelelő alapokkal, vagyis bárki hendikeppelhet. Ezt sok fogadó meg is teszi, így izgalmasabbá téve a játékot.

A Magyar Turf újság minden futam eredményénél közzéteszi a saját, nem hivatalos számszerű feldolgozását, amely aztán az esélyszámok kidolgozásánál is a számítás alapját képezi.

 

„Hand in Cap”

Végezetül egy kis szómagyarázat. Maga a hendikep szó egy 500 éves kifejezés, amely a lóversenyzés őshazájából, Angliából származik. Kezdetekben az indulók starthelyeit úgy sorsolták ki, hogy egy sapkából számokat húztak. Ez volt a „Hand in Cap”, amely kifejezés aztán átvitt értelemben az esélykiegyenlítés fogalmát, majd az esélykiegyenlítő-, vagy más néven súlyelosztó-futamokat, közismert nevén hendikep versenyeket is jelentette és jelenti ma is.

 

Horváth Zalán